Friday, February 03, 2006

Kısa Devre sergisi hakkında...

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin düzenlediği, Beşiktaş Kampüsü’ndeki Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Kısa Devre” sergisi star sanatçıların halihazırda var olan yapıtlarını provakatif bir tavırla ele alarak kısa devreye uğratıyor ve büyük sergi mitini sorguluyor. Kısa Devre bu tavrıyla güncel sanattaki yeni sergileme biçimlerine izleyicinin beklentisi için bir alternatif öneriyor. Sergiye katılan sanatçılardan Orton Akıncı projesinde, Phil Collins ve Steve McQueen gibi güncel sanat ve popüler kültürün eşsesli isimleri üzerinden ironik bir sunum gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Akıncı, sergi ekonomisini sorgulayarak serginin ölçeğini etkileyen kurmaca durumlar oluşturuyor. Ahmet Öğüt ise kendisine hediye edilmiş ya da sergilerden topladığı koleksiyon değeri olmayan yapıtları yeniden sergileyerek, dolaşım ve meta değerlerini tartışmaya açıyor. Metin Çavuş da sinema tarihinin en popüler filmlerinden biri olan “Potemkin Zırhlısı”nın başarı öyküsünü, filmin kahramanlarından biri olan Matsushenko ve filme konu olan Potemkin Zırhlısı’nın trajik öykülerini içiçe geçiriyor. Tarihin, öyküleştirmenin, başka bir yöntemi olduğu fikrini, kurmaca/belgesel ekseninde üç öykü üzerinden tekrar sorguluyor. Seda Hepsev, birbirinden farklı sekiz yazarın aynı kavramı ya da benzer konuları işledikleri kitaplara müdahale ederek yeniden sunuyor.
13 Şubat’ta açılacak sergi 3 Mart’ta sona erecektir.
Sergi cumartesi-pazar günleri dışında 09.00–17.00 arası gezilebilir.

kisadevreinfo@gmail.com

1 Comments:

Blogger EmailHosting.com said...

Yo! What language is that?

4:48 AM  

Post a Comment

<< Home